VFBAB

Miljö

Debatten om ansvar för vår miljö fortskrider och därmed också ökade krav och rekommendationer för hur båtlivet skall bli mer miljövänligt. Debatt, forskning och synpunkter uppdateras ständigt.

Krav och rekommendationer i korthet

  • Använd sunt förnuft och gott omdöme när du slipar, tvättar, målar eller servar din båt. Det räcker långt!
  • Varje båtägare är ansvarig för att ta vara på sitt eget avfall, skräp och rester och deponera på återbruket enligt de rekommendationer som finns där. Är din båtplats ej avstädad så sjösätter vi dig inte innan detta är gjort.
  • Om du slipar din båtbotten skall du samla upp slipresterna med sug eller med täckning på marken. Slipresterna skall sedan lämnas till återbruket som miljöfarligt avfall.
  • Om du bottenmålar din båt skall du följa de lagar och föreskrifter som finns för detta. Den moderna rekommendationen är att inte alls bottenmåla sin båt om man mest ligger i Mälaren. Om man målar sin botten måste man använda färg som lagen tillåter. För båtar med hemmahamn i Mälaren (mer än halva säsongen) får enbart giftfri färg för bruk i Bottenviken och insjöar användas. VFB AB rekommenderar att  du använder en hård bottenfärg. Mjuka (polerande, blödande) bottenfärger slammar igen filter i spolanläggningen och färgar ner lyftband och utrustning. Flera marinor förbjuder användning av mjuka, polerande bottenfärger av dessa skäl.
  • ”Båtar med huvudsaklig hemmahamn i Mälaren får endast målas med båtbottenfärger som är avsedda för insjöar enligt gällande lagstiftning”
  • Samla upp ev. glykol från kylsystemet i kärl och återanvänd eller lämna till återbruket.

Hänvisningar till ner information