VFBAB

Information inför upptagning 2023

Ny information 2023

  • Lövudden: Då båtarna blir allt större måste vi av säkerhetsskäl inför en gräns för hur stora båtar vi kan ta upp och transportera med vår upptagningsvagn. Denna gräns är satt till över 45 fot och/eller över 18 ton och/eller med större djupgående än 2.3 m. Är din båt över denna gräns så erbjuder vi en tjänst för stor båt (tjänst nr 1c). Den innefattar hyra av yta för uppställning samt stöttor. Lyft bokas då separat av båtägaren hos valfri extern entreprenör.
  • Lögarängen: Tommy Holmberg har gått i pension. All upptagning på Lögarängen kommer att ske i VFBAB’s regi. Uppställning kan endast göras på kundens egna körbara vagn. Max båtvikt 7 ton.
  • Gäddeholm: Nytt för i år är att VFBAB sköter upptagning och vinteruppställning på Gäddeholm. Där finns plats för ca 60 båtar. Båtarna ställs upp på stöttor som tillhandahålls av VFB AB. Vi har även möjlighet att ta upp trailerbara båtar direkt på upptagningsrampen.
    OBS: Enbart båtar med biocidfri bottenfärg får ställas upp på Gäddeholm. Samtliga båtar kommer därför efter upptagning att kontrolleras med hjälp av XRF-mätning. Vid överskridna gränsvärden på koppar/tenn kommer båten behöva flyttas till någon av våra andra uppställningsplatser.
  • Priserna för våra tjänster är höjda på grund av ökade kostnader för markarrendet (indexuppräkning +10%), el och underhåll av maskiner och anläggning.

Befintliga kunder: Bokningen öppnar 10/8 boka din plats före 10/9

Vi har nästan fullt på våra uppställningsytor och många kunder som står i kö och vill få plats. För att kunna hantera kön på ett vettigt sätt måste vi be alla befintliga kunder som vill behålla sin vinteruppställningsplats hos VFB AB att boka och betala sin upptagning och vinteruppställning senast den 10:e september. Detta gäller ej kunder med egen vinteruppställningsplats /båthus eller självupptagare på Tegeludden, dessa kunder kan boka sin upptagning/plats när som helst.

Här finns ytterligare information om upptagning och vinterförvaring

När du bokar så passa på att kolla att dina kontaktuppgifter är uppdaterade så att vi kan få tag på dig om något händer med din båt under vintern.

Det är lätt att själv byta tid på hemsidan om du behöver ändra din upptagningstid, dock senast två dagar innan planerad upptagning.

Nya kunder: Ställ dig i kö för en vinteruppställningsplats

Nya kunder som vill ha vinteruppställningsplats hos VFB AB kan ställa sig i kö, mer information om hur man går tillväga finns här.

10:e september varje år släpper vi eventuellt överblivna platser i turordning enligt kön.

Medlemmar i VFB AB’s ägarklubbar har förtur i kön. 75% av platserna går till medlemmar, 25% till övriga. Båtplatsen följer normalt båtägaren, dvs. om man skaffar en ny båt kan man använda sin plats till den nya båten. Man kan även överlåta sin plats till en ny båtägare om man säljer sin båt och inte är i behov av uppställningsplats hos VFB AB. Kontakta i så fall verksamhetsansvarig för att genomföra överlåtelsen.

Du kan läsa mer om alla tjänster och priser här.

Vill du bidra till VFB AB’s verksamhet?

VFB AB är ju ett företag som ägs av de sex största båtklubbarna i Västerås och som enligt ägardirektiven skall verka för bra, säkra, kostnadseffektiva och miljövänliga tjänster för vinteruppställning av fritidsbåtar för Västeråsare.

Vill du vara med och bidra till och utveckla VFB AB’s verksamhet? Vi ser gärna att fler båtägare aktivt engagerar sig i verksamheten.

  • Om du vill vara med i det operativa arbetet med uppställning, transport, tvätt och uppställning av båtar under vår och höst så kontakta vår verksamhetsansvarige Mathias Björklind.
  • Om du vill bidra till långsiktig planering och utveckling av verksamheten i företagets styrelse så kontakta styrelsen i din båtklubb.

Välkomna till en ny säsong hos VFB AB

Har du frågor eller synpunkter så kontakta oss via telefon och email.