VFBAB

Tjänster&priser

Inledning

VFB AB är ett bolag som bildades 2008 av de sex största båtklubbarna i Västerås. VFB AB hyr ut vinteruppställningsplatser för fritidsbåtar i Västerås samt ombesörjer upptagning och sjösättning i samband med vinteruppställningen. VFB AB disponerar ytor för vinteruppställning av ungefär 900 båtar på tre olika områden i Västerås.

Här finns en karta till våra upptagningsplatser.

Här finns prislistan för våra tjänster och här finns våra villkor för upptagning och vinteruppställning. Läs igenom villkoren noga. VFB AB gör också ett proaktivt arbete för att värna om miljön i samband med bottentvätt och vinteruppställning av båtar. Mer information om miljöarbetet finns här

Bokning och betalning av alla tjänster sker direkt här på hemsidan. Vi använder betalningsleverantören payer.se för säkra betalningar på internet med kreditkort eller internetbank. Mer information om bokning och betalning finns här.

Vill du bli kund hos oss

Vi har nästan fullt på alla våra ytor, vi tillämpar därför ett kösystem för att tilldela platser till nya kunder. Om du vill bli ny kund hos VFB AB ber vi dig följa instruktionerna här.

Vinterförvaringstjänster

Följande ”allt-i-ett” tjänster för vinterförvaring av båt kommer att tillhandahållas av VFB AB. Man betalar i samband med tidsbokningen på hösten och sedan ingår ”allt” beroende på tjänst enligt nedanstående lista till och med vårens sjösättning.

Lista över vad som ingår i respektive tjänst (vad VFB AB utför och vad båtägaren gör själv).

Tjänst VFB AB:s åtagande Båtägarens åtagande
Vinteruppställning Lövudden på båtstöttor Upptagning, Bottentvätt vid spolplatta, Transport, Avpallning på båtstöttor, Vinterplats, Sjösättning
Vinteruppställning Lövudden på egen vagn Upptagning, bottentvätt vid spolplatta, Transport, Vinterplats, Sjösättning, Sommarförvaring av vagn Tillhandahålla körbar vagn (godkända av VFB AB), Avpallning på vagn
Vinteruppställning Lögarängen Upptagning, Tillhandahålla högtryckstvätt, Transport, Vinterplats, Sjösättning Bottentvätt vid spolplatta, Avpallning på egen utrustning, Bortforsling av pallningsmaterial till anvisad plats under sommaren
Vinteruppställning Tegeludden för självupptagare Vinterplats Upptagning på egen vagn, Transport, Uppmärkning av vagn med hyresavtal, Bortforsling av vagn till anvisad plats under sommaren

Lyfttjänster

På Lövudden tillhandhåller vi tjänster för upptagning och sjösättning av båtar för kunder som har egen vinterförvaringsplats till exempel i båthus eller hemma på tomten. Dessa lyft görs i pelarkranen (upp till 8 ton) eller i mobilkran och till kundens egen båtvagn. Vi utför även transport inom Lövudden-området.

Vi tillhandahåller lyft för tex. tvätt,service och reparationer. Dessa görs i vår upptagningsvagn där vi kan ta upp alla båtar både med och utan mast.

Prislista för VFB AB’s tjänster antagen 2021-06-07

Antaget av VFB AB:s styrelse 2021-06-07

Principerna för VFB AB’s prismodell är:

  • En enkel och lättarbetad modell, man betalar en gång på hösten och då ingår ”allt”, upptagning, vinterförvaring, båtstöttor, bottentvätt samt sjösättningen på våren.
  • Modellen bygger på en fast serviceavgift som skall täcka upptagning, sjösättning, stöttor, tvätt m.m. plus ett kvadratmeterpris för vinterförvaringen som utgår från båtens längd och bredd.
  • Medlemmar i de sex båtklubbar som äger VFB AB har 20% rabatt på samtliga priser
  • Målsättningen är att hålla låga priser genom att hålla nere kostnader och utnyttja stordriftsfördelar. Detta innebär att vi kör sjösättning och upptagning på schemalagda tider på vardagar och helger under upptagnings respektive sjösättningssäsongen. OBS! Detta innebär också att om kunder inte kan använda de schemalagda tiderna av någon anledning så får man komma överens om andra tider och kunden får betala den faktiska extrakostnaden för personal & utrustning för tjänster utförda utanför schemalagda tider.
  • En annan viktig del i att hålla nere kostnaderna för administration är att kunderna bokar och betalar själva på hemsidan. Tyvärr ser vi en ökande andel kunder som inte vill, kan eller orkar boka via hemsidan och som vi då måste fakturera med kostnader för administration av faktura, betalning och påminnelse som följd. Vi har därför infört en administrativ avgift på 500/625 kr på alla fakturor på tjänster som kan bokas och betalas via hemsidan.

Prislistan kan även laddas ner som pdf: Prislista för VFB AB 2021-06-07

Tjänst

Priser medlemmar

Priser övriga

Prislista 1  – vanliga vinterförvaringstjänster

Serviceavgift (per säsong)

Pris vinterplats per m2 (båtens längd * bredd)

Serviceavgift (per säsong)

Pris vinterplats per m2 (båtens längd * bredd)

Vinteruppställning Lövudden på båtstöttor

800 kr +
48 kr/m2

65 kr/m2

1 000 kr +
60 kr/m2

81 kr/m2

Vinteruppställning Lövudden på båtstöttor – upptagning på helg

1 200 kr +
48 kr/m2

65 kr/m2

1 500 kr +
60 kr/m2

81 kr/m2

Vinteruppställning Lövudden på egen vagn

1 200 kr

65 kr/m2

1 500 kr

81 kr/m2

Vinteruppställning Lögarängen

1 200 kr

65 kr/m2

1 500 kr

81 kr/m2

Vinteruppställning Lögarängen – lyft på helg

1 600 kr

65 kr/m2

2 000 kr

81 kr/m2

Vinteruppställning Tegeludden för självupptagare

0 kr

65 kr/m2

0 kr

81 kr/m2

Prislista tillägg till vinterförvaringstjänster

Utöver ”allt-i-ett” priserna ovan som gäller för de flesta finns följande tilläggsavgifter som tillämpas i förekommande fall. Dessa betalas också i samband med tidsbokningen på hösten.

Prislista 2 – Tilläggstjänster vid vinterförvaring

Pris medlemmar

Pris övriga

Tillägg för upptagning med masten på med upptagningsvagnen på rampen på Lövudden

800 kr

1 000 kr

Tillägg för lyft med mobilkran till vagn på Lövudden (för båt som pga. Vikt, bredd eller annan orsak ej kan lyftas i pelarkranen)

Faktisk kostnad för
personal & maskin

Faktisk kostnad för
personal & maskin

Tillägg för upptagning/sjösättning utanför ordinarie tidboknings-schema (endast Lövudden)

Faktisk kostnad för
personal & maskin

Faktisk kostnad för
personal & maskin

Prislista övriga tjänster

Prislista för övriga tjänster som VFB AB tillhandahåller utöver vinterförvaring med ”allt-i-ett” priser till exempel för de kunder som har eget båthus och endast vill ha hjälp med upptagning och transport.

Prislista 3 – Övriga tjänster

Pris medlemmar

Pris övriga

Upptagning med pelarkranen till båtvagn samt transport inom området (Lövudden)

600 kr per lyft

750 kr per lyft

Sjösättning med pelarkranen från egen båtvagn inklusive transport inom området (Lövudden)

500 kr per lyft

625 kr per lyft

Tillägg för inkörning i båthus

200 kr per tillfälle

250 kr per tillfälle

Tillägg för lyft med mobilkran till vagn på Lövudden (för båt som pga. vikt, bredd eller annan orsak ej kan lyftas i pelarkranen)

Faktisk kostnad för
personal & maskin

Faktisk kostnad för
personal & maskin

Upptagning på upptagningsvagnen för tex tvätt eller service (upp till fyra timmar) samt sjösättning. Upptagning kan ske med masten på.

1 200 kr per tillfälle

1 500 kr per tillfälle

Upptagning på upptagningsvagn för tvätt (max 20 min) samt sjösättning. Upptagning kan ske med masten på.

500 kr per båt

625 kr per båt

Hyra av lösa stöttor för tex. kunder med eget båthus

360 kr per styck

450 kr per styck

Administrativ avgift för fakturering av tjänster som kan bokas och betalas via hemsidan

500 kr

625 kr

Sommarförvaring

VFB AB kan tillhandahålla tillfällig förvaring av båt på land på Lövudden under sommaren för båtar som på grund av sjukdom eller liknande omständigheter ej kan sjösättas.
Observera att detta skall ses som en tillfällig förvaring under extraordinära omständigheter. den maximala tiden som en båt kan stå uppställd hos VFB AB utan att sjösättas är tre år, därefter måste båten sjösättas eller flyttas till annan, för långtidsförvaring mer lämplig plats.
För de kunder som har behov av långsiktig förvaring av sin båt på land uppmanar VFB AB att söka andra mer lämpliga och mer prisvärda alternativ då VFB AB’s ytor är helt fullbokade för vanlig vinterförvaring.
Avgiften för sommar och vinterförvaring skall bokas och betalas i juli månad via hemsidan och omfattar då sommarförvaring plus ytterligare ett års vinterförvaring. Principerna för priserna är man betalar hyra för plats över sommaren 13/16 kr/m2 plus hyra för vinterplatsen 65/81 kr/m2 plus halva serviceavgiften enligt prislista 1 ovan som täcker kostnader för stöttor och eventuell flytt av båt. Se prislista 4 nedan.
För att undvika att båtar blir stående på land år ut och år in tillämpar VFB AB dubbel avgift efter andra hela året på land.
Tjänst

Priser medlemmar

Priser övriga

Prislista 4 – Sommarförvaring

Serviceavgift (per säsong)

Pris sommar + vinterplats per m2 (båtens längd * bredd)

Serviceavgift (per säsong)

Pris sommar + vinterplats per m2 (båtens längd * bredd)

Sommar och vinteruppställning Lövudden på båtstöttor

400 kr +
24 kr/m2

65+13 kr/m2

500 kr +
30 kr/m2

81+16 kr/m2

Sommar och vinteruppställning Lövudden på egen vagn

600 kr

65+13 kr/m2

750 kr

81+16 kr/m2

Arrende för båtskjul

Ägare till båtskjul på Johannisberg arrenderar mark av VFB AB för dessa enligt separata avtal och villkor. Priset för arrendet baseras på priset för vinterplats per kvadratmeter enligt denna prislista plus ett påslag på 20% av vinterpriset för hyra av marken även under sommaren. Båtskjulen har en storlek på 15×6 meter = 90m2. Priset blir således för medlemmar 90*65*1.20=7020 kr per år och för icke-medlemmar 90*81*1.20 = 8748 kr per år. Lyft ingår ej utan bokas och betalas separat på hemsidan enligt prislistan