VFBAB

Om VFB AB

VFB Västerås Förenade Båtklubbar AB är ett aktiebolag som bildades våren 2008 med syfte att från Västerås Kommun överta ansvaret för drift och förvaltning av vinteruppställningsplatser för fritidsbåtar i Västerås. VFB AB ägs till lika delar av sex båtklubbar i Västerås: Västerås Segelsällskap, Segelsällskapet Aros, Båtsällskapet Lögarängen, Båtsportklubben Sextanten, Västerås Motorbåtsklubb och Båtklubben Vega.

Målsättningen för VFB AB är att kunna erbjuda bra och billiga tjänster för båtlyft och vinterförvaring av fritidsbåtar för alla intresserade båtägare, speciellt de som fortfarande vill göra huvuddelen av båtrustningsjobbet själva.

Ägarna och styrelsen har lagt fast följande principer för verksamheten inom VFB AB

 • Verksamheten skall drivas kostnadseffektivt genom rationell hantering och ”stordrift”
  • Låga omkostnader
  • Enkel och rationell hantering
 • Rabatt skall utgå till medlemmar i ägarklubbarna
 • Verksamheten skall baseras på avlönat arbete och inte förlita sig på ideellt arbetet
 • Över tiden skall verksamheten inte gå med någon vinst
  • Självkostnadsprincipen
 • Bolaget följer tillämpliga lagar och regler
  • till exempel att lyft endast skall utföras av utbildad personal

Styrelsen för bolaget skall bestå av en representant för varje ägarklubb. Ordförandeskapet roterar mellan styrelseledamöterna. Styrelsen arbetar enligt de direktiv som ägarna fastställt och som kortfattat summerats ovan.

Verksamhetsansvarig: Bolaget har en deltidsanställd verksamhetsansvarig som fungerar som bolagets allt-i-allo. Förutom att planera, leda och genomföra det intensiva arbetet med upptagning och sjösättning av båtar så jobbar den verksamhetsansvarige med alla övriga arbetsuppgifter i bolaget såsom underhåll av maskiner och ytor, snöröjning, ekonomi, information, uppföljning  och personalfrågor.

Personal: Utöver verksamhetsansvarig så har bolaget timanställd personal som jobbar under de intensiva veckorna med upptagning och sjösättning av båtar. Den timanställda personalen är i huvudsak båtklubbsmedlemmar med lång erfarenhet av att lyfta egna och andras båtar. Personalen har relevant utbildning i säkra lyft och bolaget jobbar med intern vidareutbildning och erfarenhetsutbyte med andra liknande verksamheter.