VFBAB

Sjösättning

Information inför sjösättning

Bokningen öppnar den 1/4, då kommer hela vårens sjösättningsschema ligga ute och vara bokningsbart. Hjälp och information om hur du bokar tid för sjösättning finns här.

Observera att sjösättningen redan är betald för alla som hyr vinterplats hos VFB AB, du behöver bara boka in din sjösättningstid via bokningssidan.

De som har egen vinterplats i båthus, båtskjul eller på annan plats bokar och betalar för sjösättning som vanligt.

Miljöansvar

Krav och rekommendationer för hur båtlivet skall bli mer miljövänligt blir allt mer omfattande och debatt, forskning och synpunkter uppdateras ständigt. Här följer några korta och konkreta ord om vad som gäller angående miljö på VFB AB’s ytor. Mer information finns på den särskilda sidan om miljö.

 • Använd sunt förnuft och gott omdöme när du slipar, tvättar, målar, servar din båt. Det räcker långt!
 • Varje båtägare är ansvarig för att ta vara på sitt eget avfall, skräp och rester och deponera på återbruket enligt de rekommendationer som finns där. Är din båtplats ej avstädad så sjösätter vi dig inte innan detta är gjort.
 • Om du slipar din båtbotten skall du samla upp slipresterna med sug eller med täckning på marken. Slipresterna skall sedan lämnas till återbruket som miljöfarligt avfall.
 • Om du bottenmålar din båt skall du följa de lagar och föreskrifter som finns för detta. Den moderna rekommendationen är att inte alls bottenmåla sin båt om man mest ligger i Mälaren. Om man målar sin botten måste man använda färg som lagen tillåter. För båtar med hemmahamn i Mälaren (mer än halva säsongen) får enbart giftfri färg för bruk i Bottenviken och insjöar användas.
 • Samla upp ev. glykol från kylsystemet i kärl och återanvänd eller lämna till återbruket.

Upptagningsschema

 • På Lövudden kommer vi att köra sjösättning i pelarkranen på lördagar och med vagnen tisdagar och lördagar. Vi kompletterar med ytterligare tider efter behov. För vagnen gäller att du som betalt för upptagning/sjösättning på helg kan boka helgtider, övriga kan boka vardagstider. Här kan du se lediga tider:  Lövudden-ramp,  Lövudden-ramp-helgLövudden-pelarkranLövudden-mobilkran
 • På Lögarängen kommer vi att köra fredagar och lördagar. Här kan du se lediga tider: Lögarängen-helgLögarängen-vardag,

Tips inför sjösättningen

 • Sjösättningen går oftast ganska fort och lätt, var därför i hamnen i god tid innan din bokade tid ifall vi ligger före planen.
 • Anmäl dig till VFB AB’s lyftpersonal direkt när du kommer ner till hamnen så att de vet att du är på plats och var din båt står.
 • Anvisa personalen bästa lyftpunkterna för din båt (gäller båtar på vagn). Kranföraren tar över ansvaret.
 • Vid transporten, bistå med handräckning och iakttag personalens instruktioner.
 • Kom ihåg att kolla din vinterplats så att inget ligger kvar. Städa av och släng skräp om det behövs, båten kommer inte att sjösättas om ytan under och runt båten inte är avstädad.

 

Tänk på att…

…det är din egen medverkan och goda förberedelser som gör det möjligt för oss att fortsätta hålla kostnaderna på en rimlig nivå.

Här är karta till våra sjösättningsplatser

Lövudden

Lögarängen