VFBAB

Information inför sjösättningen 2020

Vi påminner om gällande villkor på Lövudden/Lögarängen. Klicka på länken nedan och läs igenom gällande avtal.
Allmänna villkor VFBAB

El
Tillhandahålls enbart för laddning av båtbatterier och användning av verktyg i samband med underhåll av båten. El får inte användas till värmare, laddning av elbilar eller liknande energikrävande förbrukare. El får inte vara ansluten till båten när båtägaren inte är på plats.

Miljö
Viktigt är också att använda godkända metoder för att ta bort eventuell bottenfärg. Det ska vara dammfritt och inga rester får hamna på marken (dammsugare kopplad till slipmaskin och täckmaterial på marken under båten som samlar in skraprester från färg mm). Båtägaren tar själv hand om färgrester som farligt avfall. Håll rent och snyggt runt din båt.
Läs gärna igenom Transportstyrelsens broschyr i länken nedan och följ även här våra allmänna villkor.
Transportstyrelsen Giftfri båtbotten
Om vi tar bort de giftiga färgerna och kör klimatsmart så är vi med att arbeta mot Sveriges miljömål!
Mer att läsa finns på naturvårdsverkets hemsida
Miljömålet giftfri miljö 

Bommar Lövudden
Sedan vi påbörjat med ronderad bevakning på området har det varit lugnt, dock är det ofta som bommarna har varit öppna när väktaren kommer.  Det är varje båtägares ansvar att säkerställa att bommarna hålls låsta, varvid vi vädjar till alla att alltid låsa bommen senast klockan 18.00 även om det finns andra kvar på området.

Övrigt
”Korvgumman” kommer att finnas ute på Lövudden även i vår, datum kommer att publiceras på vår hemsida inom kort.